Waterwonen
Grou

Opdrachtgever:
De Onderbouwing BV
Opdracht:
Ontwerp van een landelijk wooncluster gecombineerd met het waterland van Grou
Programma:
Circa 50 woningen, waarvan circa 10 woningen met een eigen boothuis
Realisatie:
Planvisie 2009
Plantype:
Stedenbouwkundige visie

Water en Wonen zijn in Grou nauw verbonden. Een noord-westelijk van Grou gelegen locatie biedt kansen voor uitbreiding van dit thema.

Het planvoorstel is ge├»nspireerd op het Venetiaanse Grand Canal. Vanuit deze visie slingert een waterpartij centraal door de nieuwe wooncluster. De entree van de wooncluster bestaat uit een haven, die is geori├źnteerd op de omliggende vaarroutes. Alle woningen in het plan grenzen aan het water. Daarbij hebben de kavels aan het Grand Canal de mogelijkheid de boot, zoals de Lemster Aak, op eigen erf aan te leggen. De bestaande boothuizen aan de oostzijde worden afgeschermd met een brede groenzone. Aan het Grand Canal is een onbewoond eiland opgenomen, als natuurlijk element voor recreatie.