Wat is Narratieve Stedenbouw?

Om toekomstige stedenbouwkundige plannen een coherentie te geven, maar tegelijkertijd ook de variatie te waarborgen van zowel de openbare ruimte als de architectuur, wordt op verhalende wijze verteld over het ontstaan van het plan. Deze narratieve benadering heeft als doel de geest van het plan over te dragen. In het verhaal wordt verteld over het onderliggende landschap van het stedenbouwkundig plan en over de groei en transformaties van de bebouwing. Aan de ontwikkeling liggen allerlei gebeurtenissen van menselijk handelen ten grondslag die typisch zijn voor de betreffende plek. Dit zou je kunnen benoemen als de culturele componenten. Het verklaart het ontstaan en de groei en daarmee krijgt het stedenbouwkundig plan betekenis en identiteit. Dit laatste is voor ontwerpers het vertrekpunt van het denken over het plan. Ontwerpvoorstellen vinden hierin hun oorsprong, vertaald naar een hedendaagse invulling.

In deze narratieve benadering is de verhaallijn leidend en het uitgangspunt voor de uitwerking. In dat opzicht is er ruimte voor interpretatie en creatieve (eigen) ontwerpen. Het verhaal is niet statisch; het is een levend verhaal. De rode draad blijft behouden, maar er kunnen nieuwe elementen aan het verhaal worden toegevoegd in het ontwerpproces. Het uiteindelijke doel is dat het verhaal van het stedenbouwkundig plan wordt verteld door bewoners die er hun eigen betekenis en hoofdstuk aan toe kunnen voegen. Hierdoor ontstaan er in de loop der tijd vele verhalen over het plan. De essentie van deze benadering zit in de verhaallijn, de groei en de transformatie. Deze begrippen refereren respectievelijk aan:

  • conceptueel denken / inspiratie
  • eigen kracht / van binnenuit
  • her-gebruik / her-ontdekken

003133 465 18 66