"Ons werk is visionair, creatief, reflectief en conceptueel"

Luc Bos Stedenbouwkundige

Luc studeerde architectuur en stedenbouw aan de Technische Universiteit Delft. De voorafgaande civieltechnische opleiding aan de Hogere Technische School bood een goede basis voor de ontwerpgerichte studie van gebouwen en ruimtelijke omgeving binnen de sociaal-culturele en maatschappelijke context. In de studieperiode groeide de fascinatie voor het integraal ontwerp. Naast zijn studie was Luc actief in verschillende commissies, verzorgde colleges als student-assistent en deed onderzoek naar stedenbouwgeschiedenis, urban design en planvorming.
Zijn, met een eervolle vermelding gehonoreerde afstudeerplan, getiteld: kunstcentrum in een binnenstedelijke context , getuigd van een integrale benadering van architectuur en stedenbouw. Deze ontwerphouding paste bij zijn eerste grote praktijkopgave “Kattenbroek”.

Aan Kattenbroek in Amersfoort heeft Luc binnen het werkverband Kuiper Compagnons als stedenbouwkundig ontwerper bijgedragen. In die periode heeft hij zowel als ontwerper en projectleider gewerkt aan vele plannen en als stedenbouwkundige een aantal gemeentes langere tijd geadviseerd op het gebied van ruimtelijke ordening.

Als bijzondere plannen uit die periode valt te noemen: het ontwerp van de locatie Pijnacker-Zuid (circa 3.500 woningen), het ontwerp en de supervisie van de woonwijk Osseveld-Oost te Apeldoorn (circa 2.500 woningen); maar ook plannen als d’Engelsche Boomgaert te Vlaardingen, waar veel aandacht is besteed aan duurzaamheid. Naast de beroepspraktijk is Luc in die periode als hoofddocent Stedenbouw actief aan de Academie van Bouwkunst. Luc zet vervolgens, als partner van Inbo, een groep stedenbouw en landschap op. In die periode kristalliseert zijn ontwerpfilosofie zich verder uit.

In 2007 begint hij zijn eigen bureau in Amersfoort: LUC BOS Stedenbouwkundige.

Met zijn morfologische, verbeeldende en verhalende benadering van het ontwerp wint hij verschillende selecties en prijsvragen voor zowel nieuwe stadsuitbreidingen als voor herstructureringsgebieden. Op deze website zijn de plannen gedocumenteerd.