Stedenbouw Gezondheid en Welzijn

Met de dubbelrapportage “Stedenbouw Gezondheid en Welzijn” hopen we een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen de ‘harde’ sector "de fysieke ontwikkeling van woongebieden" en de ‘zachte’ kennis uit de sociale wetenschap, gericht op het welzijn van bewoners. De rapportage bestaat uit twee op zichzelf staande studies.

De eerste is een deskresearch uitgevoerd naar de invloed van de bebouwde omgeving op welzijn (gezondheid en sociale cohesie). Hierbij is literatuur verzameld die verheldert wat die invloed kan zijn.
Daarnaast is er een maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA) opgesteld die een financiële schatting geeft van wat het een overheid oplevert als ze meer aandacht geeft aan de bevordering van groen en sociale cohesie in een wijk.

De tweede studie is een kwalitatief veldonderzoek dat eerder in 2019 is uitgevoerd als studieopdracht voor de Hogeschool Utrecht Instituut voor de Gebouwde Omgeving naar het effect van stedenbouwkundige ingrepen op sociale cohesie in een viertal nieuwbouwwijken waar uitdrukkelijk rekening is gehouden met het bevorderen van een samenhang onder
bewoners. Hierbij maakten de onderzoekers ook een compendium met beeldmateriaal van de stedenbouwkundige elementen die invloed op sociale cohesie zouden kunnen uitoefenen.

Beide studies, respectievelijk “Stedenbouwkundige ingrepen en de relatie met gezondheid en welzijn” en “Stedenbouw en Sociale Cohesie”, zijn in de dubbelrapportage samengevoegd.


Bob Horjus, Luc Bos - Zeist/Leusden, februari 2020

Opening Kunstfietsroute 'Van Hier tot Ginder'

10 en 11 Juni 2016
Op de locatie van Steenbrugge maakte beeldend kunstenaar Heidi Linck een installatie als interventie in het gerst waarin het publiek gelijktijdig het gerstveld als plek en het ontstaan van de toekomstige bouw op die plek ervaart. De installatie bestaat uit paar duizend zwarte stilstaande bamboestokken tussen het zachtjes heen en weer gaande gerst.
Verhalenverteller Mars Teunissen vertelt het verhaal van het ontstaan van Steenbrugge, alsof oude tijden herleven; geïnspireerd door het narratieve verhaal van Luc Bos over de (fictieve) bewoningsgeschiedenis van Steenbrugge.

Zie project Steenbrugge

Buurtvernieuwing Bachweg in Amersfoort

April 2016
Op de inloopavond op 18 april zijn de plannen voor vernieuwing van de buurt onthuld. De eerste spontane reacties van bewoners en omwonenden zijn enthousiast. Het plan omvat vervanging van vier portiekflats door nieuwe appartementen in een groene omgeving met verdiept parkeren.

Zie project Bachweg

Kennismaking met Woonpark Hoevelaken

April 2016
BPD gaat haar kantoor in Hoevelaken verlaten. Op donderdag 14 april is door BPD een inloopavond georganiseerd om de eerste schetsen van het stedenbouwkundig plan te tonen. De inwoners van Hoevelaken en andere belangstellenden kwamen in grote getale hiervan kennis nemen. Er kwamen vele enthousiaste reacties op het plan.

Zie project Woonpark Hoevelaken

"Laatste steen" voor het Eiland in Laauwik

Maart 2016
De woningbouwbouw op het nieuwe eiland in de wijk Laauwik in Nijmegen vordert. Op 11 maart is door wethouder Bert Velthuis en nieuwe bewoners een laatste steen gelegd van woningen op het eiland. Het hart van het eiland bestaat uit een park waar omheen verschillende typen woningen en een school zijn gerealiseerd.

Zie project Laauwik Eiland

Eerste woningen in de nieuwe woonwijk de Grote Boel

December 2015
Bewoners hebben intrek genomen in de eerste woningen van de nieuwe woonwijk de Grote Boel in Nijmegen. De woningen zijn gegroepeerd in de vorm van hoven en gesitueerd aan de laan. De vormgeving herinnert aan het boerenerf en aan een voormalig hotel in Lent.

Zie project Grote Boel

BNSP op bureaubezoek bij Luc Bos Stedenbouwkundigen

November 2015
Het bureau Luc Bos Stedenbouwkundigen heeft vakgenoten van de beroepsvereniging ontvangen voor een middag met inspirerende vakdiscussies. Aan de hand van projecten van het bureau kwam een belangrijke quote naar voren; deze luidt: 'bewoners zijn meer verbonden met de straat dan met de wijk'.

Dorpsfeest op de locatie van Steenbrugge

Juni 2015
Op 27 juni is het feest op de locatie van Steenbrugge. Het is het startsein voor de gebiedsontwikkeling van het nieuwe dorp Steenbrugge. Det wordt een dorp van circa 400 woningen met in het hart de brink. Het wordt een dorp met een verhaal, dat is gebaseerd op de ontwikkelingsgeschiedenis van Sallandse dorpen in de omgeving. Luc Bos heeft als stedenbouwkundige dat verhaal verteld aan alle bezoekers van het dorpsfeest.

Zie project Steenbrugge