Wipstrikpark
Zwolle

Opdrachtgever:
DLH Ontwikkeling BV
Opdracht:
Stedenbouwkundig plan
Ontwerp:
Luc Bos werkverband Inbo
Programma:
115 woningen
Realisatie:
Gerealiseerd
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan

Voor het buitendijks gelegen voormalige bedrijfsterrein aan het Almelose kanaal is in de conceptfase een eilandmodel bestudeerd met compacte bebouwing op caissons met daarin parkeergelegenheid. Het stedenbouwkundig model is geïnspireerd op de eilanden van Venetië.

Dit model heeft het vanwege faseringsproblematiek niet gehaald. In overleg met het Waterschap is besloten de buitendijkse situatie op te heffen en een nieuwe dijk aan te leggen. De dijk is als thematisch element voor het ontwerp opgevat. Een drietal appartementgebouwen in de dijk markeren de krommingen van het S-vormig verloop van het Almelose Kanaal. Daartussen zijn smalle en rijzige dijkwoningen ontworpen met uitzicht over het water. Langs de dijk is een ecologische verbindingszone in de vorm van een rietstrook opgenomen in een natuurlijke oever. De bebouwing en de dijk vormen een eenheid: afwisseling van open en gesloten in een regelmatig ritme. Direct achter deze dijkzone is op een aantal plekken bebouwing toegevoegd in verbinding met de bestaande bebouwing van de wijk de Wipstrik.

003133 465 18 66