Wandre
Luik (Belgie)

Opdrachtgever:
Nolêge Investment Group BV
Opdracht:
Herstructurering bedrijfslocatie + buitengebied naar woongebied
Programma:
Circa 250 woningen, 3200 m2 bvo winkelvoorzieningen
Realisatie:
Studie 2008
Plantype:
Stedenbouwkundig visie

Voor een voormalig bedrijfsterrein en een kleinschalig weidegebied, tegen de kern van Wandre in de voorsteden van Luik, hebben we een planvisie ontwikkeld.

Als tegenhanger van een bestaand driehoekig plein stellen we voor om in het nieuw te ontwikkelen gebied een tweede plein toe te voegen, met een herkenbare geometrische vorm. Dit plein geeft een nieuwe identiteit aan het gebied. Het plein biedt een goede vestigingsplaats om een voorzieningenprogramma van detailhandel te accommoderen. Een brede laan is visueel gericht op de brug over de Maas. Aan de oostzijde is de veel hoger gelegen oever van de Maas duidelijk ervaarbaar. De verschillende woningtypen in het plan zijn thematisch per stedelijke ruimte gegroepeerd. Het plan is zodanig ontworpen dat uitbreiding naar twee zijden mogelijk is.

003133 465 18 66