Vulcanus
Vaassen

Opdrachtgever:
Nijhuis Bouw, Hegeman Bouwontwikkeling
Opdracht:
Nieuwe woonbuurt (werkverband Inbo stedenbouw + landschap)
Programma:
140 woningen
Realisatie:
2007
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan

De ijzergieterij Vulcanus wordt in 1999 gesloten. De naam ‘Vulcanus’ blijft voor het nieuwe woongebied behouden.

De thematiek van het plan weerspiegelt de verbondenheid tussen het dorp Vaassen en het landschap. Natuurlijke en historische elementen worden opgenomen in het plan. De Sprenge uit het Veluwemassief is er één van. Een oude oprijlaan is een tweede element. Op de plek van de voormalige villa, aan het einde van die laan, wordt in het plan een nieuwe villa ontworpen. De oriëntatie op het open rivierenlandschap van de IJssel wordt beleefbaar via een zogeheten groene wig. Deze onderdelen van het ontwerp worden samengebracht in een nieuw thema voor het Vulcanusterrein. Een u-vormige hof, georiënteerd op de Sprenge, is het hoofdelement. Op de kop van deze hof vormt een appartementengebouw de nieuwe spil. Een route langs dit gebouw leidt naar de groene wig en het open landschap. Op basis van een waterhuishoudkundig plan wordt een stelsel van open goten en nat/drasgebieden ontworpen. Daarmee is een duurzame inrichting van de woonomgeving bereikt. Voor dit plan hebben we tevens het bestemmingsplan gemaakt om een eenheid tussen ontwerp en planologische regeling tot stand te brengen.

003133 465 18 66