Utregs geluk
Utrecht

Opdrachtgever:
Gemeente Utrecht
Opdracht:
Buurtvisie + stedenbouwkundig plan Vechtoever
Programma:
74 woningen
Realisatie:
2009
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan, herstructurering, bewonersparticipatie

De opgave voor herstructurering van de woonbuurt Hoogstraat is gestart met een onderzoek over de gewenste identiteit. Hierin spelen de bewoners een centrale rol. Reacties op planvoorstellen leiden tot uitgangspunten voor de buurtvisie.

Deze visie omvat maatregelen voor consolidatie en transformatie op korte en lange termijn. Vervolgens is voor de zone van bedrijfsgebouwen langs de Vecht een concrete planuitwerking gemaakt. Een voormalige dakpannendrogerij, het Witte Pand, is vanwege de karakteristieke architectuur behouden en ingepast als woongebouw. Aan de Vecht is een buurtplein en een parkje ontworpen. Daarmee krijgt de oever een openbaar karakter en vormt als zodanig een nieuwe waarde voor de buurt. Tijdens de planuitwerking is intensief met de buurtbewoners gecommuniceerd en zijn excursies gemaakt. Er is gewerkt met maquettes op grote schaal en animaties op cd. Daarmee zijn de bewoners in staat gesteld zich het plan eigen te maken.

003133 465 18 66