Steenbrugge
Deventer

Opdrachtgever:
BPD gebiedsontwikkeling
Opdracht:
Nieuwe dorp van circa 400 woningen
Programma:
1e fase 400 woningen
Realisatie:
Verwacht 2017
Plantype:
Masterplan, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan, supervisie

Steenbrugge wordt een nieuw dorp aan de noordzijde van Deventer, grenzend aan het Zandweteringpark. Het ontwerp voor zowel het dorp als het park zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Deventer tot stand gekomen.

Bij het ontwerp is het samenspel tussen de landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten van groot belang. Het plan kent een sterke verweving met het landschap waarbij bos, lanen en water (waaronder de Zandwetering) de natuurlijke grenzen van de wijk vormen. De compositie van bouwblokken is zodanig ontworpen dat via korte straten doorzichten naar de omgeving mogelijk zijn en het bestaande reliƫf van de zandrug en de laagtes kan worden ervaren. De straten in de randzone van het dorp verbinden de besloten binnenwereld van het dorp met het landschap in de omgeving. We hebben gezocht naar een planconcept dat gebaseerd is op de regiospecifieke kenmerken van het Salland. In het gebied past een concept waarin de zonering, van nat naar hoog-droog tot uitdrukking komt. Daarbij streven we naar een kernvorming in het gebied, zoals de Sallandse dorpen. Dit is de spil van het plan. Er ontstaat een nieuwe kern tussen Schalkhaar en Diepenveen: Steenbrugge.

003133 465 18 66