Ravenhorsterweg
Losser

Opdrachtgever:
Le Clercq Planontwikkeling B.V. i.s.m. Haafkes
Opdracht:
Planvisie locatie dorpsrand oost
Programma:
Circa 60 woningen
Realisatie:
In ontwikkeling
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan

Aan de oostzijde van Losser meandert de Dinkel door het nationaal landschap Dinkelland. De locatie aan de Ravenhorsterweg grenst hier aan. De locatie is van oorsprong een verhoging in het landschap.

Dit gegeven is aanleiding voor de stedenbouwkundige vormgeving. Een ovaalvormig gebied met vrijstaande woningen weerspiegeld deze verhoging. Dit hoger gelegen gebied ligt op het overgangsgebied naar het dal van de Dinkel. Aan de oostzijde is een pad ontworpen in verbinding met het historisch centrum van Losser. Dit pad biedt een prachtige reeks van historische plekken die de ontstaansgeschiedenis van het huidige landschap representeren. Het plan is ontworpen als flexibel raamwerk waardoor het gefaseerd kan worden ingevuld. Op die wijze is het mogelijk een bestaande boerderijachtige woning te handhaven.

003133 465 18 66