Woongebied Polanen
Monster Westerhonk

Opdrachtgever:
´s Heerenloo West Nederland
Opdracht:
Stedenbouwkundig plan voor transformatie instellingsterrein naar woongebied
Programma:
Circa 300 woningen en zorgwoningen in parkomgeving
Realisatie:
Realisatie vanaf 2009
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan

Al sinds het begin van het proces van omgekeerde integratie van het Westerhonk is Luc Bos als stedenbouwkundige en supervisor betrokken bij de herstructurering, die is gestart in de jaren 90 en in een aantal fasen wordt uitgevoerd. In de periode 2005 - 2007 heeft Luc het stedenbouwkundig plan gemaakt voor de transformatie van het gehele terrein.

Dit plan gaat uit van een kerngebied in het groen met woonclusters in de randen. Er zijn twee parken ontworpen: één activiteitenpark en één belevingspark. In het kerngebied vormt een plein met voorzieningen het hart. Een licht gebogen parkweg omsluit dit gebied. Voor het gehele terrein is een zoneringsplan uitgangspunt voor de situering van de zorgwoningen. Afhankelijk van de mate van intensiteit van zorg wordt de mate van integratie ontworpen. De thema´s van het ontwerp zijn ontleend aan het bestaande landschap. In het plan is gepreludeerd op de toekomstige transformatie van de omgeving. Het kassengebied wordt dan ingeruild voor een duinlandschap en eilandengebied met veel vrijstaande woningen.

003133 465 18 66