Plan SOL
Utrecht

Opdrachtgever:
Heijmans Vastgoed BV, Blauwhoed
Opdracht:
Afronding buurt Oog in Al en herontwikkeling SOL fabriek
Ontwerp:
Luc Bos werkverband Inbo
Programma:
222 woningen
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan

Over de toekomstige ontwikkeling van de voormalige SOL fabriek is door Luc Bos al nagedacht met het winnende plan voor de herontwikkeling van de aanpalende TPG locatie. Op uitnodiging van de gemeente Utrecht is vervolgens een herstructureringsplan voor het gehele gebied ontworpen.

Dit plan is gebaseerd op een analyse van de stedenbouwkundige ontwikkeling van de wijk Oog in AL en de SOL fabriek. De wijk is afgekeerd van het kanaal. Het plan voorziet in een nieuwe verbinding met het kanaal door de parkrand te continueren. Daarmee wordt de positie van het fabriekscomplex verzelfstandigd en komt in het park te liggen. Het meest oorspronkelijke en monumentale deel van het SOL complex blijft behouden. Rondom dit deel is een ensemble van gebouwen gecomponeerd als ‘stadje in de stad’. Een hoog woongebouw neemt een centrale positie in. Het beeld van dit gebouw refereert aan het bestaande opslaggebouw van SOL. De beeldtaal van het nieuwe complex verwijst naar het industriële verleden. Daarmee wordt een contrast gevormd met de nieuwe parkrand. Deze bestaat uit herenhuizen in de stijl van de bestaande parkrand.

003133 465 18 66