Park Vulcanus
Vaassen

Opdrachtgever:
Nijhuis Bouw, Hegeman Bouwontwikkeling
Opdracht:
Ontwerp van het centraal gelegen park in relatie met de bestaande beek
Programma:
Park met natuurlijk spelen en zichtbare afvoer van regenwater naar bestaande beek.
Realisatie:
2015 - heden
Plantype:
Landschapontwerp, inrichtingsplan

Het hart van het woongebied Vulcanus wordt gevormd door een parkje met woningen rondom. Dit parkje staat ruimtelijk in verbinding met Dorpse Beek.

Het hart van het woongebied Vulcanus wordt gevormd door een parkje met woningen rondom. Dit parkje staat ruimtelijk in verbinding met Dorpse Beek. Door het parkje loopt een langzaam verkeerroute, als verbinding naar het centrum van Vaassen. De inrichting van het parkje vormt als het ware het sluitstuk van de buurt Vulcanus. In het parkje is centraal een meanderende beek ontworpen als recreatief element. Op een tweetal plekken zijn zitelementen op de naar buiten gerichte zichtlijnen ontworpen. Daarnaast is een spel van boomgroepen en bloeiende velden ingezet. De meanderende beek mondt uit in de Dorpse Beek via een overstortvijver. Langs de vijver is een brug met zitelementen ontworpen. Vanaf die brug is de Dorpse Beek te zien, met het stromende water uit het Veluwemassief.

003133 465 18 66