Park Diepstroeten
Assen

Opdrachtgever:
De Open Anck
Opdracht:
Stedenbouwkundig plan, omgekeerde integratie
Programma:
Circa 600 - 700 woningen en zorgwoningen in parkomgeving
Realisatie:
Studie
Plantype:
Stedenbouwkundig plan

Onder het motto ‘een gewone woonwijk voor bijzondere mensen’ is door de zorginstelling Hendrik van Boeijen in Assen het proces van omgekeerde integratie ingezet. Het tot voor kort besloten terrein wordt getransformeerd naar een woonwijk. Luc Bos heeft hiervoor een stedenbouwkundige visie ontwikkeld in nauwe interactie met gebruikers en bewoners.

Tijdens het ontwerpproces is het programma van eisen ontwikkeld. Het basisconcept gaat uit van centraal gelegen voorzieningen met woonbuurten daar omheen. Zintuiglijke ervaring speelt een belangrijke rol bij de keuze van soort en plek van de voorzieningen. Het bestaande landschap van Hendrik van Boeijen is in de loop der tijd ontworpen door de tuinarchitect Mien Ruys. Typerende elementen uit haar oeuvre worden ingepast in de nieuwe stedenbouwkundige structuur, naast meer oorspronkelijke landschapselementen; zoals houtwallen en voetpaden. Deze leggen een verbinding met het nationaal landschap Drentse Aa. Voor het gehele terrein is een structuurvisie opgesteld, die is voorgelegd aan de bevolking van Assen-Oost. Vervolgens is de visie vastgesteld door de gemeenteraad van Assen en vormde daarmee het uitgangspunt voor de verdere uitwerking per deelgebied.

003133 465 18 66