Molenoever
Zwolle

Opdrachtgever:
Nijhuis Bouw BV, Rabo Vastgoed
Opdracht:
Nieuwe woonbuurt in aansluiting bedrijventerrein
Programma:
112 woningen
Realisatie:
Vanaf 2008
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan

Met het stedenbouwkundig plan voor het voormalige bedrijventerrein aan de rand van de noordelijk in Zwolle gelegen Indische buurt krijgt deze buurt een nieuwe verblijfsplek aan het water. Lange tijd was dit terrein vestigingsplaats van de Golden Wonder chipsfabriek.

De ligging aan de Nieuwe Vecht is de fraaiste zijde met uitzicht op een historische oliemolen aan de overzijde van het water. Deze situatie is inspiratiebron voor het stedenbouwkundig concept. De beleving van het water wordt mogelijk gemaakt door een nieuw plein aan het water. De bouwhoogte van de pleinbebouwing loopt op richting de binnenstad. Aan de zuidzijde van het plein wordt een appartementengebouw gesitueerd als nieuw baken aan de Vecht. In morfologisch opzicht zoeken we nauwe aansluiting op het bestaande stratenpatroon. Mede met het oog op eventuele latere herstructureringen van het bedrijventerrein. In dit plan is bijzondere aandacht besteed aan inpassing en aansluiting van nieuwe woningen op bestaande bedrijven, zowel ruimtelijk als qua regelgeving.

003133 465 18 66