Larikslaan
Leusden

Opdrachtgever:
Gemeente Leusden
Opdracht:
Stedenbouwkundige visie en beeldkwaliteitkader voor een nieuw bedrijventerrein
Programma:
Kleinschalige bedrijven
Realisatie:
Vanaf 2015
Plantype:
Beeldkwaliteitplan, bedrijventerrein

Het nieuw te ontwikkelen terrein voor kleinschalige bedrijven is gesitueerd aan de stedelijke hoofdstructuur aan de westzijde van Leusden.

Het terrein grenst direct aan een gebied waar transformatie van werken naar wonen wordt beoogd. Daarnaast vormt de locatie de entree tot een voor Leusden belangrijke ontwikkeling: de toegang tot een nieuw theater. Deze voorwaarden zijn van invloed op het opgestelde ontwikkeling- en beeldkwaliteitkader. Dat heeft vorm gekregen in een flexibel raamwerk voor ontwikkeling en in zogeheten kavelpaspoorten. Bedrijven worden hiermee uitgenodigd zich hier te vestigen.

003133 465 18 66