Landgoed De Lathmer
Wilp

Opdrachtgever:
Bouwfonds Ontwikkeling BV, Dura Vermeer Bouw
Opdracht:
Herstructurering zorgterrein tot woonzorg gebied
Programma:
175 woningen, nieuwe zorgwoningen en renovatieplan landgoed
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan

Door de zorginstelling Zozijn is voor de herontwikkeling van het landgoed De Lathmer bij Wilp een prijsvraag uitgeschreven onder ontwikkelende partijen.

De planvisie is gebaseerd op het thema van de tijdsperioden van de ontwikkeling van het landgoed met als rode draad transformatie. Daardoor is er fragmentatie van het terrein ontstaan. Het oorspronkelijke deel is goed bewaard gebleven. We hebben gekozen voor een ontwikkeling, waarin het oorspronkelijk kasteel en tuin de spil vormt van een nieuwe levenslijn. Aan deze lijn hebben we verschillende woonclusters ontworpen, die ieder voor zich een bepaalde tijdsperiode representeren. Omgekeerde integratie betekent ontmoeting, waarin mensen met en zonder beperking met elkaar in contact komen. Op veel plekken is hiervoor ruimte. Daarnaast speelt beleving een centrale rol in de planvisie. De levenslijn is ontworpen als wandelpad met wisselende beelden op het landgoed. Het midden van het landgoed is vrij gemaakt van bebouwing, waardoor het kasteel en tuin ook in ruimtelijk opzicht de spil vormt van de nieuwe woonclusters.

003133 465 18 66