Klankbordgroep Haarzicht
Vleuten

Opdrachtgever:
Groep Haarzicht: AM, Bouwinvest, Bunnik projecten
Opdracht:
Omwonenden en belanghebbenden betrekken bij de planontwikkeling
Programma:
510 woningen, basisschool, gymzaal, kinderdagverblijf, buiten-schoolse opvang, buurthuis
Realisatie:
2014 - 2015
Plantype:
Bewonersparticipatie

De klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van diverse belangengroepen en omwonenden. Tijdens de bijeenkomsten zijn alle belangrijke onderdelen waaruit het stedenbouwkundig plan is opgebouwd aan de orde gekomen.

Er is zowel gesproken over hoofdlijnen alsook over detailniveau waarbij van alle bijeenkomsten verslagen zijn gemaakt. De klankbordgroep heeft haar invloed laten gelden op de Ontwikkelvisie die door de raad is vastgesteld.
De klankbordgroep is 12 maal bijeengekomen. Tijdens de bijeenkomsten zijn alle belangrijke onderdelen waaruit het stedenbouwkundig plan is opgebouwd aan de orde gekomen.

1. Toelichting proces
2. Crowdsourcing
3. Thema’s : 1 Identiteit Vleuten, 2 Randen zicht, 3 Groen en water, 4 Duurzaamheid
4. Verkeer
5. Tussenrapportage
6. Schetsontwerp
7. Beoordeling Randen plangebied
8. Dorps en landelijk wonen
9. Terugblik Klankbordgroep
10. Stedenbouwkundig Plan
11. Stedenbouwkundig Plan (de rapportage)
12. Stedenbouwkundig Plan (Update)

De klankbordgroep heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de kwaliteit van het voorliggende stedenbouwkundige plan door middel van kritische en positieve reacties en waardevolle ideeën.

003133 465 18 66