In de Groene Bogen
Enschede

Opdrachtgever:
Nijhuis - Hegeman vof, woningstichting Ons Huis, woningbouwvereniging Licht en Lucht
Opdracht:
Stedenbouwkundig plan herstructurering
Programma:
Circa 300 woningen
Realisatie:
In uitvoering vanaf 2004
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan

Voor het gebied Horstlanden-Veldkamp heeft de gemeente Enschede een aantal private partijen uitgenodigd om een gebiedsvisie voor de herstructurering van dit bedrijventerrein te presenteren.

Met de planvisie ‘In de Groene Bogen’ is door Luc Bos een winnend plan ontworpen. De kern wordt gevormd door een nieuw buurtpark. In het plan wordt een sterke ruimtelijke relatie gelegd met het Volkspark. De nieuwe identiteit van het gebied is geïnspireerd op het crescent van Bath. Deze bebouwing vormt het hoofdmoment aan het nieuwe buurtpark. Het terrein voegt zich in de bestaande stedelijke structuur door een aantal nieuwe straten. Daarmee wordt de fijnmazigheid van het bestaande stedelijk weefsel vergroot. Het plan bestaat uit een assenkruis van een nieuwe straat en een route langs het voormalige spoortracé. Voor ieder gebied is een architectonisch thema gekozen, die is ingezet om in workshopverband met architecten uit te werken.

003133 465 18 66