Hengstdal
Nijmegen

Opdrachtgever:
Standvast Wonen
Opdracht:
Stedenbouwkundig plan sloop/nieuwbouw woningen, herinrichting openbare ruimte en beeldkwaliteitplan in samenspraak met bewoners.
Programma:
vervangende nieuwbouw circa 27 woningen
Realisatie:
gepland 2018
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, herstructurering, bewonersparticipatie

" Voor en door bewoners" Dat stond centraal in de aanpak van de herinrichting van de buurt Broersveld in de wijk Henkstdal in Nijmegen-Oost. Het resultaat is een door bewoners gedragen plan waarbij van meet af aan betrokkenheid het uitgangspunt is.

In de Nijmeegse buurt Hengstdal is in opdracht van Standvast wonen een plan gemaakt voor de sloop/nieuwbouw van 31 woningen. Samen met de huidige bewoners en de omwonenden van het plangebied is er gewerkt aan een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitplan.

De buurt zelf is de belangrijkste inspiratiebron in de planvorming. Door samen met de bewoners en omwonenden een analyse te maken van de bestaande beeldkwaliteit en de openbare ruimte worden de bestaande kwaliteiten inzichtelijk. Deze zijn vertaald naar een kader voor de nieuwe ontwikkeling. Dit leidde tot een stedenbouwkundig plan en een beeldwaliteitplan. Zowel de bewoners als de omwonenden zijn enthousiast over de werkwijze. Tevens is door bewoners een advies opgesteld aan de gemeente voor de inrichting van de openbare ruimte van de directe omgeving van het plangebied.

003133 465 18 66