AZC
Haren

Opdrachtgever:
Gemeente Haren, Heijmans Vastgoed BV, Geveke Ontwikkeling BV
Opdracht:
Transformatie locatie bedrijfsgebouwen naar woongebied
Programma:
Circa 130 woningen
Realisatie:
Schetsontwerp 2008
Plantype:
Stedenbouwkundig plan

Het voormalige AZC terrein aan de noordzijde van Haren ligt op de kop van een uitloper van de Hondsrug. Aan twee zijden grenzen prachtige lanen, met voornamelijk boerderijen en villa’s. In noordelijke richting is, via het open landschap een prachtig uitzicht op het gehucht Essen.

In een voorstudie is het toekomstperspectief voor geheel Haren Noord geschetst. De gemeente Haren en de ontwikkelende partijen hebben een hoge programmatische ambitie neergelegd. In ons plan hebben we op basis van ontwerpstudies voor geheel Haren Noord de samenhang tussen alle ontwikkelingslocaties onderzocht en vervolgens het AZC terrein in dat perspectief geplaatst. De landschappelijke kwaliteiten zijn leidend voor de opzet van het stedenbouwkundig plan. Centraal in het gebied wordt een groene zone gecreëerd van waaruit ruimtelijke oriëntatie op het open landschap wordt bereikt. Ter weerszijden van deze zone zijn woongebieden ontworpen met een eigen karakteristieke typologie: villa’s aan de ene kant en boerderijtypen aan de andere zijde. Haaks op deze zones is een groen- en waterstructuur ontworpen, die refereert aan de typische Harense rellen. Het planvoorstel bestaat uit een duurzaam groen raamwerk.

003133 465 18 66