Haarzicht
Vleuten

Opdrachtgever:
Groep Haarzicht: AM, Bouwinvest, Bunnik projecten
Opdracht:
Ontwerp woongebied met zorgvuldige aansluiting op de bestaande dorpsrand en het buitengebied
Programma:
510 woningen, basisschool, gymzaal, kinderdagverblijf, buiten-schoolse opvang, buurthuis
Realisatie:
Gepland vanaf 2017
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan

Haarzicht wordt een nieuw woongebied in de gemeente Utrecht voor ca. 550 woningen aan de nood-westzijde van Vleuten, als onderdeel van Leidsche Rijn.Het wordt een woongebied met een eigen Identiteit, verweven met zowel de dorpse als de landelijke context.

Bij de planvorming zijn zowel omwonenden alsook toekomstige bewoners betrokken. Haarzicht kan worden beschouwd als ‘de achtertuin’ van Vleuten. Ruimtelijk wordt door deze uitbreiding de bebouwingsstructuur van de bestaande kern Vleuten afgerond. Met dit plan wordt een bijzondere verweving tussen het landschap van het Wielrevelt en de bebouwing van Vleuten tot stand gebracht. Belangrijk is de duurzame hoofdstructuur die fungeert als een flexibel invulbaar raamwerk voor verschillende bebouwingstypen.

003133 465 18 66