Grote Boel
Nijmegen Waalsprong

Opdrachtgever:
GEM Waalsprong / gemeente Nijmegen
Opdracht:
Nieuwe woonwijk met voorzieningen i.s.m. groep Stedenbouw gemeente Nijmegen
Programma:
Circa 800 woningen, 35 appartementen, basisschool, winkelcentrum
Realisatie:
Gestart in 2014
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteit, inrichtingsplan, supervisie

De opgave van de Grote Boel is in eerste instantie gericht op het bieden van een flexibel raamwerk voor planontwikkeling. Daarbij is het uitgangspunt dat de gemeente Nijmegen bouwrijpe kaveleenheden aanbiedt aan ontwikkelende private partijen. Het ontwerp van de woonwijk biedt om die reden een sterke hoofdstructuur van lanen, waarin infrastructuur zoals het warmtenet en de wadistructuur is opgenomen. De lanenstructuur verdeeld het plangebied in verschillende eenheden, die afzonderlijk kunnen worden ontwikkeld.

Als eerste ontwerpbeginsel is het tuinstedelijk concept van meanderende lanen gehanteerd. De lanen vinden alle hun oorsprong in het hart van de wijk: de Brink. Naar de randen toe is vanuit deze lanen een perspectivisch uitzicht op de groene omgeving en de geplande Oosterhoutse Plas.
Het tweede ontwerpbeginsel is het concept van de hoven. Ieder deelgebied bestaat uit een eigen kern, met eigen kleuring, in de vorm van een hof. Hiermee ontstaat een veelkleurige woonwijk met eigen buurtjes en lange "oneindige" lanen.

Als eerste hof is de Hoeve ontworpen. Dit buurtje is geïnspireerd op de Gelderse Hoeve uit de omgeving. Luc Bos heeft als inspiratiebron voor de architect hiertoe een narratief kader geschetst. In die schets is de geschiedenis van de plek "De Groote Boel" aangevuld met een nieuwe geschiedenis. Dat heeft de architect geïnspireerd tot het maken van de Hoeve, de Tolhuizen en het Hotel.

003133 465 18 66