Eindseweg
Overberg

Opdrachtgever:
Woningbouwvereniging Amerongen
Opdracht:
Beeldkwaliteitplan + supervisie op te ontwikkelen woningen
Programma:
13 woningen sociale huursector, 14 vrije sector woningen
Realisatie:
Vanaf 2010
Plantype:
Beeldkwaliteitplan

Met het plan voor locatie Eindseweg wordt Overberg als ruimtelijk eenheid min of meer afgerond binnen de bebouwingscontour. Morfologisch gezien sluit de nieuwe bebouwing goed aan op het bestaande bebouwingspatroon van Overberg. Als ordening voor de stedenbouwkundige opzet is het motief van de hof ingezet. Voor de beeldkwaliteit wordt zowel aansluiting gezocht bij deze typering als bij de kenmerken van dorpse individuele bebouwing in Overberg. De invalshoek van het beeldkwaliteitplan is narratief. Hier is voor gekozen teneinde een “tijdloos” kader te creëren op basis waarvan zowel projectmatig als door particulieren kan worden ontwikkeld.

Het beeldend concept van het plan vertelt het verhaal van het boerderijerf en het dorpslint. Het centrale deel van het plan verbeeldt een boerderijerf, zoals dat van oorsprong in dit landschap voorkomt. De bebouwing is gegroepeerd rond een hof, die is georiënteerd op het open landschap. Het hoofdgebouw van het erf is de T-boerderij, waarvan het voorhuis is gericht naar de entree van het erf. Naast deze T-boerderij staat een hooimijt als ruimtelijke markering van de entree van de hof. De hof wordt begrensd door kapschuren. De hoofdvorm van de kapschuur is dominant, de invullingen onder de kap zijn divers. Het deel van het plan dat grenst aan de Eindseweg sluit aan op de typologie van het dorpslint, zoals het oude lint van de Overberg, de Schoolweg, zich heeft ontwikkeld. Aan het dorpslint Eindseweg komen in het plan twee typen voor: het Herenhuis en de Dorpswoningen. Vanaf de Eindseweg vormt het Herenhuis de markering van de entree van het erf. Als type verwijst het Herenhuis naar het grote woonhuis, zoals dat in de dorpen voorkomt. De bebouwing van de twee zuidelijk gelegen kavels aan de Eindseweg verwijst naar kleinschalige dorpswoningen.

003133 465 18 66