De Hoven
Zwolle

Opdrachtgever:
Bouwfonds Ontwikkeling BV, OCS
Opdracht:
Nieuwe woonbuurt
Ontwerp:
Luc Bos werkverband Inbo
Programma:
700 woningen
Realisatie:
2005
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan, supervisie

In deelplan 13 moest een introverte kwaliteit worden gezocht, omdat stringente randvoorwaarden (zoals verkeerslawaai en geen oriëntatie op open landschap) de opzet van het plan beïnvloeden. Er is gezocht naar een opzet met behoud van bestaande landschappelijke elementen.

Een fraaie boomgroep is opgenomen in een grote hof. Deze hof vormt het einde van een lange zichtlijn en wandelroute naar het park van Stadshagen. Rondom de hof zijn zeven kleinere hoven vormgegeven met thema’s vanuit de tuinstedelijke stedenbouw, zoals brink, hoeve en plantsoen. De zeven hoven zijn door een ring met elkaar verbonden. De beeldkwaliteitregels zijn geïnspireerd op de tuinstedelijke thematiek. De verschillende architecten, 11 in totaal, hebben hun eigen interpretatie gegeven aan deze thematiek. Eenheid is in de woonbuurt tot stand gebracht door eenduidigheid van hoofdvormen en in de regels voor materiaalgebruik. Een bijzondere hof is ‘De Meander’. Deze hof is ontworpen in nauwe samenspraak met bewoners. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen zoals het plein, de tuin en de ontmoetings- en activiteitenruimte ondergebracht. Daarnaast is er in de buurt De Hoven veel aandacht besteed aan duurzaamheid en energiebesparing.

003133 465 18 66