De Dijkjes
Elburg

Opdrachtgever:
Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V., Omnia Wonen
Opdracht:
Ontwerp nieuw woongebied met zorgvuldige aansluiting op het buitengebied
Programma:
227 woningen, in gemengd programma van sociale huur tot dure koop
Realisatie:
gepland 2018 / 2019
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan, supervisie

De Dijkjes wordt de nieuwe woonwijk van Elburg ten noorden van Oostendorp; het wordt een compact dorp met een unieke identiteit. 

Het bijzondere landschap in en om De Dijkjes is inspiratiebron voor de ruimtelijke dragers voor het ontwerp. De bestaande houtwal en watergang blijven behouden; deze zorgen voor herkenning en oriëntatie in de wijk. Het weidse uitzicht aan de noordwijze is structurerend voor de verkaveling van het noordelijke deel van het plan. Centraal in de wijk ligt de groene ruimte: de Brink. Rond deze Brink is de bebouwing compact van opzet. De openbare ruimte is daar ingericht als voetgangersgebied. Deze ruimte fungeert als ontmoetings- en recreatieruimte. 

Om tot een dorpse sfeer met eigen identiteit te komen is een narratieve benadering van de beeldkwaliteit uitgangspunt. Hiermee wordt het verhaal van het plan verteld. Dit is de inspiratiebron voor het ontwerp van de bebouwing en de openbare ruimte. In deze benadering is de verhaallijn van groei tot transformatie uitgangspunt. Dit zal leiden tot een bijzondere wijk van bebouwing met een verhaal. Voor bewoners uniek en herkenbaar. 

003133 465 18 66