d'Engelsche Boomgaert
Vlaardingen

Opdrachtgever:
Bokx project, gemeente Vlaardingen
Opdracht:
Stedenbouwkundig plan woonbuurt
Ontwerp:
Luc Bos werkverband Kuiper Compagnons
Programma:
100 woningen
Realisatie:
Uitgevoerd
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan

De prominente ligging van de locatie op het kruispunt van stedelijke hoofdwegen naar het centrum van Vlaardingen vraagt een duidelijk antwoord. De aanpalende woonbuurt wordt gekenmerkt door een tuinstedelijke sfeer van villa’s rond een vijver. Dit contrast is inspiratie voor het planconcept.

Langs de stedelijke hoofdwegen is een wandbebouwing ontworpen in een golvende beweging. Daarmee wordt ingespeeld op de parkomgeving en het verkeerslawaai afgeschermd. De omarmende bebouwing omsluit een kleinschalig woongebied rondom een groen hart. Dit gebied is geheel autovrij. De woningen worden ontsloten door middel van voetpaden. De zuid georiënteerde strokenverkaveling maakt het gebruik van passieve zonne-energie optimaal mogelijk. Het hemelwater wordt afgevoerd via open goten naar centraal gelegen plantenbakken, die uitmonden in een grote vijverpartij. Op het gebied van duurzaamheid is in dit plan veel aandacht besteed aan waterhuishouding, ecologie en mobiliteitsbeïnvloeding. De randzone langs de stedelijke hoofdwegen voorziet in een parkachtige inrichting, waarmee de golvende wandbebouwing een eenheid vormt.

003133 465 18 66