Columbus
Almere

Opdrachtgever:
Koopmans TBI bouw, Johan Matser Projectontwikkeling
Opdracht:
Nieuw woongebied
Programma:
530 woningen, 2 basisscholen
Realisatie:
2008
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan

Kindvriendelijke stedenbouw is het centrale thema voor het plan De Verwondering in Almere Columbuskwartier. Dit inspireerde Luc Bos om een woonomgeving na te streven waarin de belevingswereld van het kind centraal wordt gesteld.

In een aantal workshops met architecten is deze invalshoek verder uitgewerkt. We ontdekten dat dit tot gevolg had dat de ontwerpen een avontuurlijk en tactiel karakter kregen. Er ontstond een rijkdom aan thema’s, zoals spelerij, zonnerij, vrijerij, lererij, lacherij en mijmerij. In een kinderboekje wordt het verhaal hierachter nog eens verteld. Er is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, waterhuishouding en energie. De autovrije straten zijn sociale ruimtes, waar ontmoeting en spel centraal staan. Woningen aan de straten zijn ontworpen met veranda’s om de oriëntatie op de straatruimte te versterken. Hemelwater wordt zichtbaar afgevoerd via open goten. In het plan zijn windmolens opgenomen en aan de woningen zowel serres als zonnecollectoren ontworpen. De stedenbouwkundige structuur van de woonbuurt is bijzonder. Gekromde straten en pleintjes bieden een ruimtelijk besloten woonomgeving in contrast met de lange vergezichten van de Flevopolder. De luchtfoto geeft een goed beeld van het project.

003133 465 18 66