Bachweg Randenbroek
Amersfoort

Opdrachtgever:
De Alliantie
Opdracht:
Stedenbouwkundig plan sloop/nieuwbouw van vier jaren 50┬┤ portiekflats met 52 woningen
Programma:
Nieuwbouw van 3 gebouwen met 54 huur- en 21 koopappartementen
Realisatie:
Plan in procedure
Plantype:
Stedenbouwkundig plan, Herstructurering, stedelijke vernieuwing

Aan de Bachweg staan vier portiekflats uit de vijftiger jaren. Deze flats worden gesloopt vanwege de slechte bouwtechnische - en woonkwaliteit. Het doel is nieuwe woningen te realiseren op de huidige locatie.

Het plangebied ligt in het verlengde van een groenzone met vijver tussen de Bachweg en de Ringweg Randenbroek. De omvang van het plangebied is beperkt. Er is gezocht naar een oplossing voor nieuwbouw, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte een meerwaarde oplevert voor de omwonenden. De oplossing is gevonden in een compact vormgegeven plan met drie gebouwen in een groene setting en dubbel grondgebruik. In het verlengde van de bestaande groenzone zijn drie gebouwen los in de ruimte geplaatst, in een licht glooiend landschap. Een verdiepte parkeerstraat ligt "verborgen" in het landschap. De glooiingen van het nieuwe landschap bieden ruimte voor speel- en verblijfsplekken. De hoeveelheid groen neemt toe in vergelijking met de bestaande situatie. De appartementen in de gebouwen zijn zowel op de Bachweg, als op de Ringweg Randenbroek geori├źnteerd.


003133 465 18 66